W najnowszym wydaniu kwartalnika „ABI Expert” radca prawny Mateusz Franke analizuje problem dalszego przechowywania przez podmiot przetwarzający danych osobowych po zakończeniu usług przetwarzania. Jaki status ma (były) podmiot przetwarzający, gdy prawo nakazuje mu dalsze przechowywanie danych (art. 28 ust. 3 lit. g RODO)? Czy jest nadal procesorem, administratorem a może stroną trzecią? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w numerze 3/2020 (czerwiec-wrzesień) „ABI Expert”. Z fragmentem artykułu można się zapoznać pod adresem http://www.abi-expert.pl/wydania/lipiec-wrzesien-2020/art,2723,dalsze-przechowywanie-danych-osobowych-.html.