Ekspertyzy

Dzięki dorobkowi naukowemu, działalności publicystycznej oraz wieloletniej praktyce oferujemy naszym Klientom opracowanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych z zakresu:

  • Prawa autorskiego
  • Nieuczciwej konkurencji
  • Ochrony programów komputerowych
  • Ochrony baz danych
  • Ograniczeń reklamy i promocji – w szczególności w odniesieniu do sensytywnych towarów i usług (np. napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, farmaceutyki, gry hazardowe)