Kontakt


  * Pole wymagane


  Administratorem podanych danych osobowych jest ADV LEGAL Okoń Franke Radcowie Prawni sp.p. (ul. Józefitów 11/8, 30-039 Kraków, e-mail: kontakt@advlegal.pl). Dane przetwarzamy w celu obsługi zapytania i udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych), polegający na komunikacji z Użytkownikami i nawiązywaniu relacji biznesowych. Dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż jest to niezbędne do obsługi zapytania, a po tym czasie możemy je nadal przechowywać, jeśli będzie to niezbędne ze względu na łączące nas z Państwem relacje biznesowe lub ze względu na dochodzenie roszczeń bądź obronę przed nimi – w każdym wypadku nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do obsługi zapytania. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.
  ADV Legal Okoń Franke Radcowie Prawni sp.p

  Zapraszamy do kontaktu. Biuro naszej kancelarii jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.

  BIURO

  ul. Józefitów 11/8, 30-039 Kraków

  +48 12 315 60 40

  kontakt@advlegal.pl

  Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000820632, NIP: 6772449364.

  Kliknij w mapę aby sprawdzić trasę dojazdu.