Maksymalna wysokość administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie RODO, jaka może zostać nałożona na przedsiębiorstwo, zależy od jego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (art. 83 RODO). Przepisy nie precyzują jednak, jak rozumieć tę „poprzedniość”. Jakie zdarzenie jest punktem odniesienia? Czy chodzi o „poprzedni rok obrotowy” w stosunku do nałożenia kary, dokonania naruszenia, a może wszczęcia postępowania? Praktyka regulatorów nie jest – jak się okazuje – jednoznaczna. W najnowszym wydaniu kwartalnika „ABI Expert” partner kancelarii, radca prawny Mateusz Franke stara się rozwiać wątpliwości. Zapraszamy do lektury.

http://www.abi-expert.pl/wydania/kwiecien-czerwiec-2020/art,2652,poprzedni-rok-obrotowy.html