Doradztwo korporacyjne

Zapewniamy obsługę korporacyjną spółek. Oferujemy też wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesów inwestycyjnych, w tym dobór odpowiedniej struktury prawnej. Dążymy do rozwiązań najpełniej oddających cele biznesowe Klienta.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:
  • przygotowanie umów inwestycyjnych i wsparcie procesu negocjacyjnego,
  • due dilligence,
  • przygotowanie dokumentów transakcyjnych oraz dokumentacji wewnętrznej spółek,
  • doradztwo w rozwiązywaniu sporów wśród wspólników,
  • zakładanie, przekształcanie i łącznie spółek,
  • sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.