Hazard

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną organizatorów gier hazardowych, w tym loterii promocyjnych, audioteksowych i fantowych. Doradzamy również w zakresie reklamy i promocji gier hazardowych.

Posiadamy bogate doświadczenie wyniesione z obsługi licznych loterii organizowanych dla wiodących marek z różnych branż, w tym z sektora FMCG i motoryzacyjnego.

Oferujemy:
  • kompleksową obsługę prawną loterii promocyjnych, audioteksowych, fantowych i innych gier hazardowych,
  • doradztwo w zakresie legalnej reklamy i promocji gier hazardowych,
  • ocenę mechaniki akcji promocyjnej pod kątem uznania za grę losową,
  • wsparcie prawne dla gier hazardowych urządzanych przez Internet,
  • dedykowane szkolenia dla organizatorów wymagane przez ustawę o grach hazardowych,
  • przygotowanie regulaminów gier hazardowych,
  • wsparcie prawne przy wdrożeniu obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML),
  • reprezentację Klienta w postępowaniach przed organami Krajowej Administracji Skarbowej,
  • przygotowanie wewnętrznej dokumentacji i procedur związanych z grami hazardowymi,
  • wsparcie prawne w przypadku kontroli celno-skarbowej i ryzyka sankcji za naruszenie przepisów o grach hazardowych.