Marketing i reklama

Do działalności marketingowej, promocyjnej i reklamowej podchodzimy w sposób całościowy. W naszym doradztwie uwzględniamy wszystkie obszary prawa, które mają znaczenie dla przygotowania i przeprowadzenia akcji promocyjnych, kampanii reklamowych, działań BTL i ATL, marketingu w mediach społecznościowych, eventów czy niestandardowych form promocji. W unikalny sposób łączymy kompetencje i doświadczenie w obszarze prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, prawa konkurencji i konsumentów, podatków, nowych technologii i mediów. Uwzględniamy również przepisy sektorowe, samoregulację branżową oraz wymogi kluczowych dostawców usług wykorzystywanych w reklamie i promocji (np. serwisów społecznościowych).

Doradzamy również w zakresie prawnych ograniczeń reklamy i promocji (np. napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, żywność, farmaceutyki). Posiadamy kompetencje i doświadczenie w obszarze promocji i reklamy kierowanej do szczególnie chronionych grup odbiorców (np. dzieci i młodzież).

Nasi prawnicy doradzali wiodącym agencjom marketingowym i przedsiębiorcom z branży FMCG, medycznej, finansowej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej czy hazardowej. Nasz zespół uczestniczył w obsłudze prawnej setek promocji B2B i B2C, w tym wielu rozpoznawalnych ogólnopolskich programów lojalnościowych, loterii i konkursów.

Oferujemy:
 • opiniowanie materiałów promocyjnych i reklamowych pod kątem zgodności z przepisami,
 • kompleksową obsługę akcji promocyjnych, w tym programów lojalnościowych, konkursów, sprzedaży premiowej i loterii,
 • doradztwo prawno-podatkowe w obszarze marketingu i promocji,
 • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych dotyczących reklamy produktów sensytywnych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach prowadzonych przez regulatorów publicznych i organizacje branżowe (np. Komisja Etyki Reklamy),
 • doradztwo w zakresie marketingu bezpośredniego, w tym e-mailingu i telemarketingu,
 • pomoc w zapewnieniu zgodności działań marketingowych z RODO i dyrektywą e-privacy, 
 • wsparcie prawne w dostosowaniu działalności marketingowej do nowych regulacji (rozporządzenie e-privacy), 
 • przygotowanie regulaminów akcji promocyjnych,
 • doradztwo prawne dotyczące mechaniki promocji,
 • szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa marketingu i reklamy,
 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących usług marketingowych.