Własność intelektualna

W obszarze prawa własności intelektualnej łączymy wieloletnią praktykę z działalnością naukową. Nie tylko stosujemy prawo, ale również tworzymy doktrynę. Dzięki eksperckiej wiedzy i znajomości rynku oferujemy Klientom fachową pomoc prawną w zakresie m.in. prawa autorskiego, ochrony programów komputerowych i baz danych oraz znaków towarowych.

Nasze usługi prawne obejmują:
  • przygotowanie i negocjację umów wdrożeniowych oraz doradztwo prawne na etapie wdrożeń,
  • opracowywanie i opiniowanie umów dotyczących własności intelektualnej,
  • obsługę sporów dotyczących własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji związanych z dobrami niematerialnymi,
  • audyty prawne w zakresie własności intelektualnej (weryfikacja umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów licencyjnych, utwory pracownicze),
  • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych.