Piotr Łochowski

Profil zawodowy

Piotr Łochowski – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014) i Studiów Podyplomowych z Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2017), członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie (2016-2018) i uzyskał wpis na listę adwokatów (2019).

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo interesuje się prawem cywilnym i porównawczym. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat darowizny na wypadek śmierci w prawie polskim i porównawczym.

Praktykuje w obszarze prawa gospodarczego, w szczególności spółek, a także prawa własności intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach. Doradzał w postępowaniach o unieważnienie znaków towarowych, sprawach o naruszenie domen internetowych i procesach inwestycyjnych.

Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Publikacje

  • P. Łochowski, Nieważność znaku towarowego jako przyczyna zawieszenia procesu cywilnego [w:] Forum Prawnicze, nr 1/2019;
  • P. Łochowski, Testament holograficzny jako mikrosystem prawny w Polsce [w:] F. Longchamps de Berier (red.), Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019;
  • P. Łochowski, Użyczenie utworu – dekodyfikacja w prawie autorskim [w:] F. Longchamps de Berier (red.), Dekodyfikacja Prawa Prywatnego. Szkice do portretu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017;
  • P. Łochowski, Uwagi o stosowaniu metody prawnoporównawczej w nauce prawa prywatnego na marginesie transmisji spadku w prawie polskim [w:] Palestra, nr 1-2/2016.