W kwartalniku „ABI Expert” radca prawny Mateusz Franke omawia wyrok TSUE z 11.11.2020 r. w sprawie Orange România (C-61/19) dotyczący pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych przy zawieraniu umowy.

Czy zgodnie z RODO pracownik administratora może zaznaczyć check-box ze zgodą za osobę, której dane dotyczą, na podstawie jej ustnej dyspozycji? Jak zorganizować proces pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych przy okazji zawierania umowy? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule autorstwa radcy prawnego Mateusza Franke „Kolejny wyrok TSUE w sprawie zgody”. Artykuł został opublikowany w numerze 1/2021 (styczeń-marzec) kwartalnika „ABI Expert”. Z fragmentem można się zapoznać pod adresem http://www.abi-expert.pl/wydania/stycze-marzec2021/art,2851,kolejny-wyrok-tsue-w-sprawie-pozyskiwania-zgody.html.